Nabízím služby soudního znalce a odhadce nemovitého majetku
v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady,
specializace oceňování nemovitostí pro:
  

 

 • Zjištění ceny nemovitostí podle všech dosud platných vyhlášek
 • Zjištění ceny pro daňové účely:
 • Tržní oceňování nemovitostí
 • Oceňování věcných břemen
 • Oceňování nemovitostí pro výpočet odpisů 
 • Oceňování nemovitostí při dělení spoluvlastnictví
 • Oceňování nemovitého majetku pro potřeby účetnictví


 

Vypracovávám znalecké posudky a odhady na:

 • rodinné domy
 • rekreační chaty, rekreační domky a chalupy
 • zahrádkářské chaty
 • garáže
 • bytové domy
 • bytové a nebytové jednotky
 • administrativní budovy
 • provozní objekty (průmyslové, zemědělské apod.)
 • inženýrské stavby
 • studny
 • vedlejší stavby (kolny, přístřešky, bazény apod.)
 • venkovní úpravy (přípojky ing. sítí, ploty, zpevněné plochy)
 • všechny druhy pozemků (stavební, zemědělské, lesní, ostatní)
 • trvalé porosty ovocné, okrasné a lesy do výměry 1 ha
 • hřbitovní stavby a hřbitovní zařízení

Použití: 

      Účely, pro které je vhodné nebo nutné použít znalecký posudek či tržní ocenění jsou vymezeny platnými právními předpisy, např. občanským a obchodním zákoníkem, občanským soudním řádem, zákonem o cenách, zákonem o účetnictví, zákonem o dani z nabytí nemovitých věcí apod.

Rozsah působnosti

      Znaleckou činnost vykonávám pro území celé České republiky, převážně však na území Plzeňského a Karlovarského kraje.

obr003.jpg (38488 bytes)